ЗА ДА УЛЕСНИ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК,

ЕКИПЪТ НА "БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР" ЕООД ПОДГОТВИ ЗА ВАС ПОМОЩЕН КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ПРОЕКТНО ВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, БАЗИРАНИ НА ПОПЪЛНЕНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "БИЗНЕС ПЛАН" И ЗАЛОЖЕНИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА.

ПОЛУЧЕНИТЕ ТОЧКИ СА ИНДИКАТИВНИ, КАТО СЕ ДОПУСКАТ РАЗЛИКИ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНЯВАНЕ И НЕ АНГАЖИРАТ "БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР" ЕООД С ТЯХНОТО ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ , ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ !

ЗА ЦЕЛТА КЛИКНЕТЕ ТУК И СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА...