Бизконсулт адвайзър ЕООД е компания с основен предмет на дейност консултантски услуги свързани със следните направления: